Ik wil graag zonnepanelen op mijn bedrijfspand, wat nu?

U hebt besloten om uw dak nuttig te gaan gebruiken. Graag bekijken we vrijblijvend wat er technisch mogelijk is. Dan weten we hoeveel zonnepanelen er mogelijk zijn, passend bij uw dak, netaansluiting en wensen. Op basis daarvan maken we eerst een businesscase met daarin de benodigde investering en jaarlijkse opbrengsten. Nog steeds geïnteresseerd? Dan vragen we SDE subsidie aan en bekijken we, samen met u, welke financieringsvorm het best past. Wij werken de details van de businesscase en engineering verder uit, zetten samen de financiering op en kunnen binnen een paar maanden na toekenning van de subsidie tot installatie overgaan. Daarna profiteert u minimaal 25 jaar lang van de zonnestroom!

Als Solaris Industria de financiering en exploitatie voor mij uit handen neemt, wat moet ik dan zelf nog doen?

Wij ontzorgen u in het gehele traject. We betrekken u uiteraard wel actief bij het project. Het is uw dak en dus hebben we uw goedkeuring nodig. Als er een handeling van u verwacht wordt zullen we dat duidelijk aangeven. Denk daarbij aan het aanleveren van gegevens van de huidige dakconstructie (indien beschikbaar), toestemming vragen bij uw opstalverzekeraar, toestemming vragen van uw hypotheekverstrekker of aanpassing van uw energiecontract.

Is het mogelijk om het project voor een deel zelf te financieren?

Zeker. U kunt ervoor kiezen om uw financiële middelen vrij te houden voor uw bedrijfsvoering of bijvoorbeeld 15% mee te investeren in het project tegen een aantrekkelijke rente. We hebben ruime ervaring met projectfinanciering en verzorgen de financiering die bij u past. Wilt u alles zelf investeren? Wij verzorgen de benodigde stukken voor uw bank.

Kan ik beter alleen mijn eigen stroomverbruik opwekken of het hele dak maximaal vol leggen?

De beste investering is vooral afhankelijk van de grootte van uw dak en van de grootte van uw netaansluiting en dak en hoe eenvoudig een eventuele verzwaring daarvan mogelijk is. Met SDE subsidie loont het om juist zoveel mogelijk stroom op te wekken. De SDE subsidie vormt de belangrijkste inkomstenbron en u profiteert daarbij van de schaalvoordelen bij meer zonnepanelen. Uiteraard werken we verschillende opties uit om een gedegen keuze te kunnen maken.

Wat als er tijdens de looptijd van het project een andere huurder in mijn pand komt?

Geen enkel probleem. Zonnepanelen liggen voor meerdere jaren op een dak. De kans is dus aanwezig dat er gedurende de looptijd andere huurders inkomen. Wij zullen met de nieuwe huurder in gesprek gaan om nieuwe afspraken te maken zodat ook deze nieuwe huurder kan profiteren van de zonnestroom.

Wat gebeurt er met de zonnepanelen en mijn pand aan het einde van de looptijd van het project?

Veel projecten lopen na 15 jaar af aangezien dat ook de looptijd is van de SDE subsidie. De zonnepanelen leveren dan echter nog zeker 10 jaar stroom. U heeft op dat moment 3 opties: 1) U verlengt de ontzorgingsovereenkomst met ons, zodat u voor een extra periode zorgeloos kan profiteren van de zonnepanelen. 2) U neemt de zonnepanelen over, zodat u vanaf dat moment voor 100% profiteert van de opgewekte zonnestroom. 3) U heeft een andere bestemming voor uw dak en wilt de zonnepanelen laten verwijderen. In dat geval worden de zonnepanelen ingeleverd bij PV Cycle die ze geheel recyclet. Zonnepanelen vormen dus geen afvalstroom. Uw dak zal in goede staat worden teruggebracht.

Wat moet mijn dakconstructie aankunnen?

Zonnepanelen voegen extra gewicht aan uw dak toe waarvoor uw dakconstructie uiteraard geschikt moet zijn. Wij laten dit altijd door een erkend constructeur berekenen. Mocht u zelf al een inschatting willen maken dan kunt u het beste rekenen met 13 kg per m2 voor een schuin dak en 15 kg per m2 voor een plat dak. Ook indien uw dak in eerste instantie niet geschikt is kan dit vaak met vrij eenvoudige constructieve aanpassingen alsnog lukken.

Heb ik een nieuwe netaansluiting nodig?

U hebt in ieder geval een grootverbruik aansluiting nodig (> 3x80A). Hoe meer zonnepanelen er op uw dak passen hoe groter de benodigde aansluiting. Wij zoeken voor u uit of een verzwaring nodig is en of het loont om deze extra kosten mee te nemen. Bijna een derde van de projecten heeft een verzwaring nodig welke allemaal rendabel zijn. Uiteraard verzorgen we ook bij de uitvoer voor een goede afstemming tussen de netbeheerder, het meetbedrijf en de elektricien.

Wat als er onderhoud nodig is aan mijn dak de komende jaren?

Geen enkel probleem. We laten op voorhand altijd een dakinspectie uitvoeren om de huidige staat van het dak te onderzoeken. Blijkt daaruit dat bijvoorbeeld over 5 jaar het dak aan vervanging toe is, dan kijken we samen met u of we die vervanging naar voren halen of een post kunnen invoegen in de begroting om tegen die tijd de zonnepanelen tijdelijk te verplaatsen. Op een plat dak liggen panelen niet gefixeerd waardoor ze dus relatief eenvoudig te verplaatsen zijn. Op een schuin dak heeft het de voorkeur om ze te fixeren, zodat de zonnepanelen sowieso 15 jaar kunnen blijven liggen.

Ben ik verzekerd tegen schade aan mijn dak door de zonnepanelen of het installeren ervan?

Ja. Wij zijn zelf volledig verzekerd tegen schades aan uw dak als gevolg van de zonnepaneleninstallatie, zowel tijdens de bouw- als exploitatiefase. Daarnaast gaan we altijd op voorhand met uw eigen opstalverzekeraar in gesprek voor een goede afstemming van onze en uw polis. Uw verzekeraar vragen we ook te bevestigen dat de zonnepanelen zijn toegestaan en dat de bestaande verzekering gehandhaafd blijft.

Hoe lang duurt het voordat de zonnepanelen geïnstalleerd zijn en ik van de zonnestroom gebruik kan maken?

Zodra bekend is dat u SDE subsidie toegewezen hebt gekregen, hebben we ongeveer 2 à 3 maanden nodig om tot een definitieve opzet te komen. Daaropvolgend zal binnen 2 maanden de installatie plaatsvinden. De installatie zelf neemt, afhankelijk van de grootte van het project, 2 tot 6 weken in beslag.