Axell Logistics

Portfolio
 • 5.100

  zonnepanelen

 • 1.938kWp
 • 1.715.000

  kWh-productie

 • 669 ton

  CO2-besparing

Van Beek

Portfolio
 • 13.946

  zonnepanelen

 • 4.522kWp
 • 4.070.000

  kWh-productie

 • 1.587 ton

  CO2-besparing

Vihamij Handel

Portfolio
 • 2.974

  zonnepanelen

 • 905kWp
 • 815.000

  kWh-productie

 • 318

  CO2-besparing

Hogenkamp

Portfolio
 • 6.410

  zonnepanelen

 • 1.947kWp
 • 1.635.000

  kWh-productie

 • 638 ton

  CO2-besparing

NedZink

Portfolio
 • 2.950

  zonnepanelen

 • 885kWp
 • 835.000

  kWh-productie

 • 330 ton

  CO2-besparing

Kijlstra Veendam

Portfolio
 • 2.163

  zonnepanelen

 • 674kWp
 • 579.778

  kWh-productie

 • 230 ton

  CO2-besparing

Michel Oprey & Beisterveld

Portfolio
 • 2.427

  zonnepanelen

 • 880kWp
 • 805.000

  kWh-productie

 • 315

  CO2-besparing

Van Dijck

Portfolio
 • 2.079

  zonnepanelen

 • 561kWp
 • 490.000

  kWh-productie

 • 190 ton

  CO2-besparing

Dingeman Hoek Groep

Portfolio
 • 3.142

  zonnepanelen

 • 864kWp
 • 755.000

  kWh-productie

 • 295 ton

  CO2-besparing

Albers

Portfolio
 • 1.652

  zonnepanelen

 • 496kWp
 • 402.185

  kWh-productie

 • 157

  CO2-besparing

Kijlstra Drachten

Portfolio
 • 2.732

  zonnepanelen

 • 820kWp
 • 780.000

  kWh-productie

 • 305 ton

  CO2-besparing

Van Limpt

Portfolio
 • 1.850

  zonnepanelen

 • 555kWp
 • 465.000

  kWh-productie

 • 180 ton

  CO2-besparing

Roveg Fruit

Portfolio
 • 2.500

  zonnepanelen

 • 750kWp
 • 690.000

  kWh-productie

 • 270 ton

  CO2-besparing

Van Erp

Portfolio
 • 1.312

  zonnepanelen

 • 348kWp
 • 310.000

  kWh-productie

 • 125 ton

  CO2-besparing

Grain plastics

Portfolio
 • 2.443

  zonnepanelen

 • 660kWp
 • 595.000

  kWh-productie

 • 235 ton

  CO2-besparing

Boekhorst

Portfolio
 • 1.151

  zonnepanelen

 • 340kWp
 • 300.000

  kWh-productie

 • 115 ton

  CO2-besparing

Visscher Caravelle

Portfolio
 • 2.344

  zonnepanelen

 • 621kWp
 • 570.000

  kWh-productie

 • 225 ton

  CO2-besparing

Kuijpers

Portfolio
 • 1.140

  zonnepanelen

 • 330kWp
 • 310.000

  kWh-productie

 • 120 ton

  CO2-besparing

Fleuregio

Portfolio
 • 1.609

  zonnepanelen

 • 499kWp
 • 458.887

  kWh-productie

 • 180 ton

  CO2-besparing

De Betteld

Portfolio
 • 1.050

  zonnepanelen

 • 299kWp
 • 255.000

  kWh-productie

 • 100 ton

  CO2-besparing

Lagerwey

Portfolio
 • 900

  zonnepanelen

 • 243kWp
 • 230.000

  kWh-productie

 • 90 ton

  CO2-besparing

Hoekstra

Portfolio
 • 900

  zonnepanelen

 • 270kWp
 • 225.000

  kWh-productie

 • 90

  CO2-besparing

Stichting Prisma

Portfolio
 • 6.016

  zonnepanelen

 • 1.654kWp
 • 1.570.000

  kWh-productie

 • 620 ton

  CO2-besparing

Van Heertum

Portfolio
 • 735

  zonnepanelen

 • 221kWp
 • 215.000

  kWh-productie

 • 85

  CO2-besparing